Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til utenriksministeren

Datert: 27.05.1997
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 04.06.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): Det fremgår av en rapport at det har forekommet mislighold og korrupsjon med økonomiske midler i palestinske områder.

Hvordan ser utenriksministeren på dette, hva blir gjort i sakens anledning, og hva har skjedd siden et tilsvarende spørsmål var oppe i Stortinget 11. desember 1996?


Les hele debatten