Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om ønsker om et alternativt finansmiljø til Oslo i Trondheim og planer om å flytte deler av SND, Postbanken og Kommunalbanken dit

Datert: 17.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Ifølge NRK, ønsker den politiske ledelsen i Kommunaldepartementet at Trondheim skal få et alternativt finansmiljø til Oslo. Regjeringen har blant annet planer om å flytte en del av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond dit, samt deler av Postbanken og Kommunalbanken.

Hvilke vurderinger ligger til grunn for at en her har valgt Trondheim i motsetning til andre byer, som for eksempel Bergen?


Les hele debatten