Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Om godkjenning av Skibotn Kurssenter i Troms, som er viktig for rehabilitering av hjertepasienter fra vår nordligste landsdel

Datert: 18.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Skibotn kurssenter i Troms er et viktig tiltak for rehabilitering av hjertepasienter fra vår nordligste landsdel. Ved siste budsjettbehandling vedtok Stortinget å bevilge 1 mill. kroner til Skibotn kurssenter for 1998 under forutsetning av at senteret blir godkjent.

Vil statsråden gå inn for at Skibotn kurssenter blir godkjent, og når vil en slik godkjenning eventuelt foreligge?


Les hele debatten