Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å få opprettet 80 nye studieplasser ved Høgskolen i Østfold innenfor sykepleie og vernepleie neste skoleår, etter at Høgskolerådet har avslått søknaden

Datert: 18.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Høgskolen i Østfold hadde søkt Høgskolestyret om å få opprette 40 nye studieplasser innen sykepleie og like mange innen vernepleie til neste skoleår. Dette med bakgrunn i det store behovet for syke- og vernepleiere både i Østfold og landet for øvrig, og de sentrale politiske føringene som er gitt. Høgskolerådet avslår imidlertid søknaden på bakgrunn av at studieplassene ville koste noe ekstra.

Vil statsråden ta initiativ for å få opprettet disse studieplassene?


Les hele debatten