Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om å plassere den nye brua over Dolmsundet, i Frøyas fastlandsforbindelse via Hitra, slik at den ikke hindrer Kvernhusvik Skipsverfts utviklingsmuligheter

Datert: 19.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med fastlandsforbindelse for Frøya via Hitra er det planlagt ny bru over Dolmsundet. Den nye brua er planlagt nord for verkstedet Kvernhusvik Skipsverft, og vil hindre bedriftens utviklingsmuligheter rettet mot offshore.

Kan statsråden tenke seg å gå inn for å bygge den nye brua etter samme trasé som den gamle brua, og dermed spare 20-30 mill. kroner?


Les hele debatten