Spørretimespørsmål fra Terje Knudsen (FrP) til miljøvernministeren

Om å få fart på utarbeidingen av nye sjøkart, pga. risikoen foreldete kart gir for person- og skipstap og miljøkatastrofer. (Trukket tilbake)

Datert: 20.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (FrP): De fleste sjøkart som dekker norskekysten er basert på målinger foretatt i perioden 1890-1910. Kun for områdene indre Oslofjord, Rogaland, samt Møre og Romsdal er det utarbeidet nye kart basert på målinger foretatt de siste par år. Dags- og fagpressen har flere ganger påpekt risikoen for persontap, miljøkatastrofer og tap av skip grunnet mangelfulle og foreldete kart langs kysten.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å fart på dette viktige arbeidet?


Les hele debatten