Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om anledning for befolkningen å kreve at det holdes en lokal rådgivende folkeavstemning, med henvisning til Svartlamon-saken i Trondheim

Datert: 20.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): I Trondheim er det ifølge en meningsmåling klart flertall i befolkningen for å bevare Svartlamon som boligområde, mens bystyret foreløpig fastholder sitt rivingsvedtak. I et slikt tilfelle burde det være interessant med en lokal folkeavstemning som et ledd i beslutningsprosessen.

Kan det vurderes å gjennomgå lovverket med tanke på at befolkningen i visse saker av stor interesse kan kreve at det holdes en lokal rådgivende folkeavstemning?


Les hele debatten