Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til miljøvernministeren

Om igangsettelse av Lokal Agenda 21 i bydelen Svartlamon i Trondheim som løsningsnøkkel for en fastlåst situasjon og utstillingsvindu i forhold til TON-prosjektet

Datert: 20.03.1998
Besvart: 25.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Kan igangsettelse av Lokal Agenda 21 i bydelen Svartlamon i Trondheim være en løsningsnøkkel for den fastlåste situasjonen kommunen, beboere og fylkeskommunen er i, og dermed bli et nasjonalt utstillingsvindu i tråd med de opprinnelige intensjoner for TON-prosjektet som er støttet økonomisk av flere statlige instanser?


Les hele debatten