Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til statsministeren

Om advarsler fra fagmiljøene om at 1998-budsjettet ikke er stramt nok, og eventuelle tiltak for å dempe de åpenbare presstendensene

Datert: 17.12.1997
Besvart: 17.12.1997 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten