Spørretimespørsmål fra Liv Marit Moland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å få saken vedr. Hove leir- og friluftsområde på Tromøy avsluttet så fort som mulig, og få eiendommen overdratt fra staten til Arendal kommune

Datert: 25.03.1998
Besvart: 01.04.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Liv Marit Moland (A)

Spørsmål

Liv Marit Moland (A): Store deler av et svært populært friområde med leirsenter i Arendal kommune er i statlig eie. I St.prp. nr. 1 (1997-98) VII pkt. 9 står følgende: «Avhende Hove leir- og friluftsområde på Tromøy. Den del av eiendommen som utgjør friluftsområdet kan overdras vederlagsfritt til Arendal kommune.»

Hva kan statsråden gjøre for at saken så fort som mulig kan avsluttes og eiendommen overdras til kommunen?


Les hele debatten