Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 28.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): I 1984 ble det innsendt konsesjonssøknad på utbygging av Jørpelandsvassdraget. Høringsrunden ble avsluttet i 1988. Siden dette tidspunkt har saken ligget i departementet. Det reises nå krav blant annet fra miljøorganisasjonene og Rogaland fylkeskommune om en ny saksgjennomgang.

Vil departementet foreta en fornyet konsesjonsbehandling av Jørpelandsvassdraget?


Les hele debatten