Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 28.05.1997
Fremsatt av: Bente Øyan Sveum (FrP)
Besvart: 04.06.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ved regionalavdelingen ved Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim, «det tidligere Reitgjerdet», har det over lang tid vært særdeles vanskelige arbeidsforhold for det spesialutdannede helsepersonell. Personalflukt fra sykehuset kan nå føre til driftsstans ved sikkerhetsavdelingen. Fylkeslegen i Sør-Trøndelag overveier nå å sette sikkerhetsavdelingen under tilsyn.

Hva kan, og hva vil helseministeren gjøre for å rydde opp i arbeidsforholdene ved Brøset psykiatriske sykehus?


Les hele debatten