Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til sosialministeren

Om at noen kommuner synes å ville bruke statlig oppstartings- og kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger og sykehjemsplasser til ulike driftsformål

Datert: 27.03.1998
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 01.04.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Stortingets vedtak om en handlingsplan for eldreomsorgen med et statlig oppstartingstilskudd på kr. 175 000 og kr. 375 000, for henholdsvis omsorgsboliger og sykehjemsplasser og et kompensasjonstilskudd tilsvarende rente- og avdragsdekning innenfor ei kostnadsramme på henholdsvis kr. 740 000 og kr. 830 000, var ment å fullfinansiere slike byggeprosjekter. Noen kommuner synes å planlegge og bruke noe av disse midlene til ulike driftsformål.

Kan kommunene fritt bestemme hvordan en vil bruke disse ordningene?


Les hele debatten