Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om at det er meget vanskelig å oppnå GIEK-garantier ved fiskeeksport til Russland, mens det ved eksport til Baltikum går greit

Datert: 27.03.1998
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 01.04.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) gir vanligvis eksportkreditt ved eksport av diverse produkter. Garantien gjelder som sikkerhet for oppgjør på visse betingelser. Nå viser det seg at det er meget vanskelig å oppnå GIEK-garantier ved eksport av fisk til Russland, mens det ved eksport til Baltikum går greit. Fiskeindustrien eksporterer store mengder til Russland, og GIEKs engasjement er påkrevet slik at fiskeeksportører stiller likt.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp i denne ulikheten?


Les hele debatten