Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ønsket fra et bredt stortingsflertall om å vurdere plassering av sentrale kirkelige organer og møtevirksomhet i Trondheim

Datert: 01.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Fleirtalet vil be departementet i samråd med Den norske Kyrkja vurdere korleis tradisjonen knytta til Nidaros også kan speglast i form av til dømes plassering av sentrale kyrkjelege organ og møteverksemd i Trondheim", heter det i Innst. O. nr. 46 (1995-96).

Kva for initiativ vil statsråden ta for å etterkomme ønsket fra et bredt stortingsfleirtall?


Les hele debatten