Spørretimespørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kulturministeren

Om å utvide støtteordningene for videoproduksjoner til å omfatte videoproduserte barneprogrammer

Datert: 03.04.1998
Besvart: 22.04.1998 av kulturminister Anne Enger

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Stortinget har intensjoner om å øke andelen av gode norske barneprogrammer som et alternativ til de mer voldelige barneprogrammene som finnes. Reglene for sponsing, og manglende støtteordninger til videoproduksjoner gjør imidlertid finansieringen av disse produksjonene vanskelig.

Vil kulturministeren sørge for å utvide dagens støtteordninger til også å omfatte videoproduserte barneprogrammer?


Les hele debatten