Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å bevare og utvide ordningen med import fra minst utviklede land (MUL-ordningen), slik at u-landene kan stå på egne ben

Datert: 14.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten