Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Om de nye retningslinjene for asyl- og flyktningpolitikken, som gjør det langt lettere å få opphold i Norge, og hvilket øvre tak på flyktningstrømmen som er satt før politikken endres

Datert: 14.01.1998
Besvart: 14.01.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten