Spørretimespørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Om å bekrefte at de vernetiltakene for en politiinformant som ble omtalt i spørretimen 4.6.97 av daværende justisminister Valla, er blitt iverksatt

Datert: 16.04.1998
Fremsatt av: Bjørn Hernæs (H)
Besvart: 22.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H): I spørretimen den 4. juni 1997 svarte daværende justisminister Valla på spørsmål om en politiinformant som var omtalt i VG 25. mai 1997. Det ble opplyst at vedkommende hadde fått tilbud om hjelp til å skaffe seg ny identitet, ny bolig og nytt arbeid.

Kan justisministeren bekrefte at disse tiltakene har blitt iverksatt for å verne vedkommende, og dersom nei, vil justisministeren ta initiativ for å sikre at tilbud i tråd med svaret av 4. juni 1997 vil bli gitt?


Les hele debatten