Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om en uttalelse fra hvalfangstkommissæren om at Norge er villig til å kompromisse i forbindelse med et irsk forslag om å drive kun kystnær fangst

Datert: 21.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten