Muntlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om uklarhet omkring kontantstøtteordningen, f.eks. med hensyn til registeringer og kontroller på basis av vilkårene for å få støtte

Datert: 21.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A):


Les hele debatten