Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om omorganiseringsarbeidet i politi- og lensmannsetaten, og å sikre et desentralisert politi og at operative lensmannskontorer ikke nedlegges

Datert: 22.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Mange lokalsamfunn er urolige for det pågående omorganiseringsarbeid i politi- og lensmannsetaten og hevder at det vil skje en sentralisering. Politi- og lensmannsetaten skal være synlig og tilgjengelig i nærmiljøet.

Hva vil justisministeren gjøre for at vi skal sikre et desentralisert politi og at operative lensmannskontorer ikke legges ned slik at tilgjengeligheten for folk flest blir forverret?


Les hele debatten