Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til finansministeren

Om det nye nullskatteregimet for rederiselskaper og finansministerens syn på om dette innebærer betydelige skattelettelser for rederne

Datert: 23.04.1998
Besvart: 29.04.1998 av finansminister Gudmund Restad

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I spontanspørretimen forrige onsdag svarte finansministeren at det nye skattesystemet for rederiselskaper innebærer at summen av selskapsskatten, som altså er null, og skatten som rederen må betale ved uttak fra selskapet blir om lag den samme som den skatten andre næringer betaler.

Mener finansministeren at null-skatteregimet for rederiselskaper ikke innebærer betydelige skattelettelser for rederne?


Les hele debatten