Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til statsministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 04.06.1997 av barne- og familieminister Sylvia Brustad

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): Det er norsk politikk å innarbeide internasjonale konvensjonar i vårt lovverk.

Kvifor vil ikkje Regjeringa innarbeide Dei sameinte nasjonane sin barnekonvensjon i barnelova?


Les hele debatten