Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om innsparingsplaner ved en rekke sykehus også i år, som vil gå ut over tjenestetilbudene til pasientene

Datert: 28.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten