Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om hvorvidt KrF også i regjering vil fremme forslag om å oppheve dagens abortlov, som partiet mener bryter med grunnleggende menneskerettigheter

Datert: 28.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten