Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til miljøvernministeren

Om riving av eldre, stedstypiske trehus i moderniseringens tegn, med Lillestrøm som ett eksempel

Datert: 28.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten