Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å løfte oppgaven med å få fullført restaureringen av de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum ut av det ordinære universitetsbudsjettet

Datert: 29.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): I Aftenposten 14. november 1996 ga daværende komiteleder Jon Lilletun uttrykk for at det var en nasjonal forpliktelse å sørge for å få fullført restaureringen av de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum. Komiteleder Lilletun mente at oppgaven måtte løftes ut av det ordinære universitetsbudsjettet og løses i et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Når vil statsråden følge opp disse gode tanker fra komiteleder Lilletun?


Les hele debatten