Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til sosialministeren

Om midler til veiledning av hørselshemmede i bruk av tekniske hjelpemidler, i regi av Hørselshemmedes Landsforbund

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Hørselshemmede trenger oppfølging i bruk av tekniske hjelpemidler. Deres landsforbund har en egen hjelperordning med erfarne, skolerte brukere som særlig veileder eldre i å utnytte høreapparatene best mulig. Hørselshjelperne legger stor vekt på de psyko/sosiale sidene av hørselstapet slik at man både ser mulighetene og begrensningene som hørselshemmet. Dette frivillige arbeidet bygger opp om hjelp til selvhjelp.

Departementet har vært meget positiv til ordningen, men vil det også følge opp med midler?


Les hele debatten