Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om overføring av driftstilskudd til Landsforeningen for Barnevernsbarn, som ennå ikke har fått svar på søknaden for driftsåret 1998

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Landsforeningen for barnevernsbarn gjør en god jobb for barn som ikke fikk den beste start på livet. De har sendt en søknad om driftstilskudd for driftsåret 1998, men har ennå ikke fått svar på søknaden. Dette medfører at de enten må legge ned sitt viktige arbeid eller drive for lånte midler.

Kan statsråden gi en dato for når hun kan tenke seg å overføre driftsmidlene?


Les hele debatten