Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om frykt for tap av arbeidsplasser i Snåsa kommune, da Høgskolen i Nord-Trøndelag vurderer å flytte 1. års skogbrukskurs fra Finsås til Steinkjer

Datert: 30.04.1998
Besvart: 06.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Snåsa kommune er gjort kjent med at det foregår en gjennomgang ved Høgskolen i Nord-Trøndelag vedrørende spørsmål om flytting av 1. års skogbrukskurs fra Finsås til Steinkjer. Det er av stor betydning for lokalsamfunnet at avdelingen opprettholdes. Frykt for tap av arbeidsplasser har allerede skapt uro i kommunen.

Er dette en avgjørelse departementet vil engasjere seg i?


Les hele debatten