Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til sosialministeren

Om at det ifølge tillitsvalgte i Arcus AS arbeides med å flytte distribusjonen fra Bergen til Oslo, og hvorvidt dette er i tråd med Regjeringens distriktspolitikk

Datert: 30.04.1998
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 06.05.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Gjennom informasjon fra tillitsvalgte i Arcus AS, er jeg gjort kjent med at det arbeides med å flytte distribusjon fra Bergen til Oslo.

Er dette i tråd med Regjeringens distriktspolitikk?


Les hele debatten