Muntlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å bakke opp bedrifter som prøver å integrere ansatte innvandrere med språkvansker

Datert: 04.02.1998
Besvart: 04.02.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A):


Les hele debatten