Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Datert: 30.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Planane for persontransporten til storflyplassen på Gardermoen har misvisande vorti framstilt som eit storstila miljøtiltak.

Kva slags metodar har samferdselsminsteren tenkt å bruke for å få folk til å reise med tog til og frå Gardermoen, når jernbanebilletten blir meir enn dobbelt så dyr som dagens bussbillett, og så dyr at Oslo Taxi meiner dei kan konkurrere på pris?


Les hele debatten