Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om at store områder med kystbarskog er blitt vernet flere steder i landet, noe som kan frata folk levebrødet og forsterke fraflytting fra distriktene

Datert: 07.05.1998
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 13.05.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Direktoratet for naturforvaltning har på flere steder i landet vernet store områder av kystbarskog. I flere tilfeller har plantefelt som i utgangspunktet var ment å gi inntekt til gården blitt vernet. Vern av slike områder kan frata folk levebrødet og forsterke fraflytting fra distriktene. Selv om det tilbys økonomisk kompensasjon, kan aldri penger erstatte statlig konfiskering av en fornybar ressurs.

Synes miljøvernministeren at dette er en verdig håndtering av en av våre viktigste primærnæringer?


Les hele debatten