Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til helseministeren

Om at så få vannverk i Norge har godkjenning, slik de i henhold til EØS-avtalen skal ha

Datert: 07.05.1998
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 13.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Helseministeren har ansvar for næringsmiddeltilsynet. Næringsmiddeltilsynet foretar godkjenning av vannverk som leverer vann til mer enn 20 husstander. Vi har ca 1400 vannverk i Norge, av disse er det 400 som har søkt godkjenning. I henhold til EØS-avtalen skal alle vannverk ha godkjenning. Søknad om godkjennelse må også foreligge for å få tilskudd fra kommunal- og regionaldepartementet for utbygging.

Synes statsråden det er problem at så få vannverk har godkjenning, og hva vil gjøres for å rette på dette?


Les hele debatten