Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt Regjeringen på WTOs ministermøte vil foreslå at all biologisk produksjon tas ut av avtalen, og hvilke andre tiltak som vil bli prioritert

Datert: 07.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): WTOs ministermøte avholdes 18. - 20. mai 1998. Utviklingen i organisasjonen gjør at en kan stille spørsmålstegn ved om føre-var-prinsippet prioriteres, slik representanter for Regjeringen tidligere har lovet, eller om den frie flyten av varer kommer først. I forbindelse med ministermøte ønsker vi å vite om Regjeringen vil foreslå at all biologisk produksjon - mat, landbruk og biologisk mangfold tas ut av avtalen, eventuelt også hvilke andre tiltak Regjeringen vil prioritere på møtet?


Les hele debatten