Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til samferdselsministeren

Om at ingen representant for bilorganisasjonene er invitert til å delta i gruppen som skal vurdere og utarbeide forskrifter for bl.a. restriksjoner på privatbilbruk i Oslo og Bergen

Datert: 07.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Departementet skal lede en beredskapsgruppe/dugnadsgruppe som skal vurdere og utarbeide forskrifter for blant annet omfattende restriksjoner på privatbilbruk i Oslo og Bergen. Foruten kommunene er veg, helse og forurensningsmyndighetene representert i gruppen.

Hva er årsaken til at en representant for bilorganisasjonene ikke er invitert til å delta i gruppen?


Les hele debatten