Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om avslag på forespørsel om statlig støtte fra enkelte kommuner som har søkt om å få opprette ASVO-bedrifter der personer med psykiske lidelser kan delta

Datert: 08.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Enkelte kommuner som har søkt om å få opprette ASVO-bedrifter der personer med psykiske lidelser kan delta, har fått avslag på forespørsel om statlig støtte. Selv om Stortinget har bebudet sterkere satsing for denne gruppen blir ikke slike bedrifter opprettet i tilstrekkelig antall og omfang, av mangel på statlig tilskudd. Det er derfor påkrevet med økt økonomisk statlig støtte på dette området.

Vil statsråden gi en redegjørelse om behovet for å opprette flere ASVO-bedrifter?


Les hele debatten