Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om de store reiseutgiftene til offentlig ansatte, og tiltak som kan redusere disse, som telefon- og videomøter

Datert: 08.05.1998
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 13.05.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Offentlig ansatte reiser årlig for flere milliarder kroner. Reisefrekvensen blant offentlig ansatte er ofte høy i flere fylker og kommuner. I tillegg til at selve reisene er kostbare, koster også fraværet penger og produktivitetstap for det offentlige. Telefonmøter og videomøter kan i flere tilfeller gjøre samme nytten.

Vil statsråden se nærmere på de store reiseutgiftene i det offentlige, og foreslå tiltak som kan redusere disse store utgiftene på de offentlige etater?


Les hele debatten