Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Om å inkludere Østfold i planen for 40 nye vinmonopolutsalg, bl.a. for å redusere grensehandellekkasjen og bedre tilgjengeligheten for lovlig omsetning

Datert: 08.05.1998
Besvart: 13.05.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Sosial- og helsedepartementet har vedtatt en plan for opprettelse av 40 nye vinmonopolutsalg, men verken Nord-Trøndelag eller Østfold blir tilgodesett. I Østfold kan nye utsalg bidra til å redusere grensehandelslekkasjen, gi ringvirkninger til handelsnæringen og bedre tilgjengeligheten for lovlig omsetning av alkoholholdige drikkevarer.

Vil statsråden vurdere å endre standpunkt slik at Østfold kan inkluderes i lokaliseringsplanen?


Les hele debatten