Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til samferdselsministeren

Om en ny vurdering av den samfunnsmessige gevinst av å kjøre med eller uten pigger, med henvisning til det svenske Vägverkets undersøkelser

Datert: 12.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ifølge undersøkelser av det svenske Vägvärket, VG 12. mai 1998, ville det årlig bli 20 flere drepte i trafikken med et forbud mot piggdekk. I tillegg ville 170 flere personer bli hardt skadet og 700 lettere skadet. I Sverige er man kommet frem til at det er en samfunnsmessig gevinst å beholde piggdekkene.

Vil samferdselsministeren se på dette slik at vi kan få en ny vurdering av den samfunnsmessige gevinst ved å kjøre med eller uten pigg?


Les hele debatten