Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Om at slagrehabiliteringsteamet ved Harstad sykehus, som har vært drevet med øremerkede midler, nå trues av nedleggelse pga. manglende bevilgning

Datert: 07.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Harstad sykehus har siden 1995 hatt et slagrehabiliteringsteam som har vært drevet ved hjelp av øremerkede midler. Tiltaket trues nå av nedleggelse grunnet manglende bevilgning.

Er det slik at fylkeskommunene har mistet statlige tilskudd til slike viktige tiltak, og i hvor stor grad rammer eventuelt dette slagpasienter rundt om i landet?


Les hele debatten