Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om innleide utenlandske sykepleiere og leger ved sykehusene, og beredskapen ved disse når dispensasjonene fra sysselsettingslovens § 27 utløper 1.9.98

Datert: 08.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Sentralsykehuset i Akershus er avhengig av å kunne benytte 8 innleide danske sykepleiere for å sikre intensivkapasiteten og derved øyeblikkelig hjelp-funksjonen. Mer enn 40 legespesialiststillinger ved norske sykehus er kontinuerlig bemannet med innleide, utenlandske leger. Denne virksomheten skjer ut fra dispensasjoner fra sysselsettingslovens § 27, som utløper 1. september 1998.

Hva vil helseministeren foreta seg for å fjerne den usikkerhet som er knyttet til beredskapen ved de berørte sykehus etter 1. september?


Les hele debatten