Muntlig spørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det er aktuelt å endre konsesjonslovene eller konsesjonsvilkårene til Freia, i lys av at kunstsamlingen på Freia tilhører de amerikanske eierne

Datert: 11.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A):


Les hele debatten