Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Om retningslinjer for plassering av oljefondet i utlandet som tar hensyn til miljø og menneskerettigheter

Datert: 11.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten