Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Om en gjennomgang av lovverket slik at det blir lettere å få bygge småkraftverk i sideelver og bekker som fører ut i vernede vassdrag

Datert: 15.05.1998
Besvart: 20.05.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Tekniske nyvinninger har gjort små bekker og elver attraktive for småkraftproduksjon. Med beskjedne installasjoner kan det produseres strøm som kan dekke behovet for blant annet enkeltbruk. NVE har avslått en rekke søknader om å få bygge mikro- og minikraftverk.

Vil statsråden ta et initiativ til en gjennomgang av lovverket slik at det blir lettere å få bygge småkraftverk i sideelver og bekker som fører ut i vernede vassdrag, dersom innretningen er slik at natur og lokalsamfunn ikke blir skadet?


Les hele debatten