Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om å få fastslått hvilken kreftfare vi utsettes for ved å drikke vann fra asbestholdige vannrør

Datert: 18.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I VG 13. mai 1998 kunne vi lese om et lite samfunn med et stort antall kreftsyke ut fra innbyggertallet. Mistanken går på at de asbestholdige vannrørene i bygda har skyld i dette. I dag har vi kjennskap til kreftfaren ved kontakt med asbest. Vi vet også at det finnes mange asbestholdige vannrør i Norge.

Vil statsråden sørge for at det blir satt i gang en vitenskapelig undersøkelse som kan få fastslått hvilken kreftfare vi utsettes for ved å drikke vann fra asbestholdige vannrør?


Les hele debatten