Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om å imøtekomme søknaden om å få avvikle båtrace i Bunnefjorden 1. og 2. august i år, etter Oslo-politiets avslag

Datert: 19.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Det politiske flertallet i Oslo bystyre ønsker båtrace i Oslofjorden i år som i fjor. Havnevesenet og Kystverket sier ja til søknaden. SFT gir også grønt lys. Offshore-arrangøren har anket Oslo-politiets avslag til Justisdepartementet. Arrangøren tilfredsstilte alle krav til sikkerhet og gjennomføring i fjor, og arrangementet var en stor suksess.

Vil justisministeren ta noen initiativ for å skjære gjennom og imøtekomme søknaden og øvrig forespørsel om å få avviklet båtrace i Bunnefjorden 1. og 2. august i år?


Les hele debatten