Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til fiskeriministeren

Om å gjere kontrollsenteret for Loran C i Bø i Vesterålen permanent

Datert: 14.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): I St.prp. nr. 1 (1997-98) omtaler samferdselskomiteen kontrollsenteret for Loran C i Bø i Vesterålen. I merknaden står det: "Komiteen viser til den usikkerheten som hersker for Loran C i Bø i Vesterålen. I St.prp. nr. 1 (1997-98) og i svar fra departementet av 13. desember 1997 heter det at Regjeringen vil vurdere den midlertidige kontrollordningen i et permanent kontrollsenter i Bø. Komiteen ser det som ønskelig om denne vurderingen kan bli foretatt i nær framtid."

Hvilke initiativ har fiskeriministeren tatt?


Les hele debatten